Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Delta Chesterfield bv.

Delta Chesterfield respecteert de privacy van alle gebruikers van haar klanten en website en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld.In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.
Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Delta Chesterfield uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

 

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: Naam Adres Woonplaats (NAW-gegevens), telefoonnummer, aankoopgegevens, betaalgegevens en eventueel e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking:

Delta Chesterfield verzamelt gegevens van personen die producten kopen of anderszins diensten of producten van Delta Chesterfield afnemen voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via onze winkels, website en betalingen verlopen.
  • Om klanten de door hen gekochte producten te kunnen leveren.

Cookies

Het beleid dat Delta Chesterfield bv hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid www.chesterfield.nl/cookies

Uw gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt hiertoe per email opdracht geven via info@chesterfield.nl

Bewaren gegevens

Delta Chesterfield bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dit is een langere periode in verband met de levensduur van de producten en eventuele service/reparatie/renovatie en actie hierop.

Beveiliging aan derden

Delta Chesterfield bv(en haar leveranciers/derden) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging en of andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Het Privacy Statement van Delta Chesterfield bv is niet van toepassing voor haar leveranciers en/of derden.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen zullen dan hier een update plaatsen.

Contact klantenservice

Indien u nog verdere vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via info@chesterfield.nl

26 mei 2018